start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

centre_regionale_de_formare_profesionala_a_adultilor @imi:instruire
20 Accese, Ultima modificare:
====== Centre Regionale de Formare Profesională a Adulților ====== http://www.anofm.ro/date-de-contact-centre-r... de instruire ^ | 1| Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj | <crfpacluj@hotmail.com> | Brașov | | 2| Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Brașov | <crfpabrasov@yahoo.com> | Brașov | | 3| Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași | <office@crfpacl.anofm.ro>
faq
11 Accese, Ultima modificare:
O posibilă „denumire neoficială” ar fi „Asociaţie profesională pentru admiterea în avocatură”, care ar reda clar... a temporară din statul membru solicitant - adresa profesională - adresa personală. ===== Trimiterea cererilor d... l, formarea, domeniul, specializarea, calificarea profesională (Suplimentul la Diplomă), cu cele din sistemul au... ţinut, formare, domeniu, specializare, calificare profesională (Suplimentul la Diplomă), prin comparaţie cu sist
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
8 Accese, Ultima modificare:
8.6.2009, p. 17).)); ( b ) atestat de competență profesională sau dovada titlului de calificare, după caz, și, ... in Directiva 2005/36/CE; Articolul 12 - Formarea profesională asimilată > Se consideră titlu de calificare menț... revăzute la paragraful anterior, orice calificare profesională care, fără a îndeplini cerințele prevăzute de act... umente care conțin informații privind dezvoltarea profesională continuă, seminare, alte forme de formare și de î
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
7 Accese, Ultima modificare:
egistrul furnizorilor şi instituţiilor de formare profesională - Κατάλογος Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρ... | | | ::: | Registrul licenţelor pentru formare profesională - Registrai - Mokymo licencijos | | | ::: | Regi... l persoanelor sancţionate pe motive de răspundere profesională în domeniul construcţiilor - Centralny rejestr os... ::: | Registrul programelor notificate de formare profesională - Rejestr zgłoszonych programów kształcenia | Reg
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
3 Accese, Ultima modificare:
e formare relevante | 1. Adeverință de dezvoltare profesională continuă (după caz) | Da | 1 | 1 | | 4| Al... icare | Da / Nu | 6 | 5 | | 14| Experiența profesională | 1. Dovadă privind experiența profesională pentru solicitanții cu calificări obținute în țări terțe (dacă este
comitete_sectoriale @imi:instruire
2 Accese, Ultima modificare:
.com> | | 11| Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului | <secretariat.cs... ctiei_mediului|Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului]] | | -| | 14|
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
2 Accese, Ultima modificare:
::: | Registrul programelor autorizate de formare profesională - Licencēto profesionālās izglītības programmu re... nal al examinatorilor (învăţământ public, formare profesională) - Országos vizsgáztatói névjegyzék (közoktatás,
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
1 Accese, Ultima modificare:
epturi dobândite; * certificate de experiență profesională de cel puțin 3 ani pentru solicitanții cu calific
agentii_judetene_pentru_ocuparea_fortei_de_munca @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
i de Muncă Covasna]] – Centrul Propriu de Formare Profesională a Adulţilor | ? din 3| Bucureşti| | 17| [[ro:a
cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
rofesor român dorește să își continue activitatea profesională în Portugalia. Autoritatea portugheză trebuie să
cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
sau a competențelor profesionale - Experiența profesională - Informații privind egalitatea de tratament
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)