start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
8 Accese, Ultima modificare:
8.6.2009, p. 17).)); ( b ) atestat de competență profesională sau dovada titlului de calificare, după caz, și, ... in Directiva 2005/36/CE; Articolul 12 - Formarea profesională asimilată > Se consideră titlu de calificare menț... revăzute la paragraful anterior, orice calificare profesională care, fără a îndeplini cerințele prevăzute de act... umente care conțin informații privind dezvoltarea profesională continuă, seminare, alte forme de formare și de î
registre
3 Accese, Ultima modificare:
e formare relevante | 1. Adeverință de dezvoltare profesională continuă (după caz) | Da | 1 | 1 | | 4| Al... icare | Da / Nu | 6 | 5 | | 14| Experiența profesională | 1. Dovadă privind experiența profesională pentru solicitanții cu calificări obținute în țări terțe (dacă este
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
1 Accese, Ultima modificare:
epturi dobândite; * certificate de experiență profesională de cel puțin 3 ani pentru solicitanții cu calific
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)