start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
291 Accese, Ultima modificare:
rtatea de a presta servicii în cadrul Comunității se exercite la fel de simplu ca în cadrul unui st... kholm din 23 și 24 martie 2001 a mandatat Comisia prezinte Consiliului European din primăvara anulu... ru în cauză, cu condiția ca respectivele condiții fie justificate în mod obiectiv și proporționale.... ita libertatea de a presta servicii, este necesar se prevadă norme speciale în vederea extinderii p
faq @imi
158 Accese, Ultima modificare:
ri sa înregistrez o autoritate în IMI. Ce trebuie fac? //Răspuns// – Pentru a înregistra o autoritate în sistem, trebuie primiți o invitație din partea unui coordonator IMI. Dacă doriți utilizați sistemul, contactați coordonatorul naţi... omenii legislative acoperite de IMI, nu va trebui o înregistraţi decât o singură dată. Apoi, pentru
legea_educatiei_nationale
156 Accese, Ultima modificare:
surse umane naţionale înalt competitive, capabilă funcţioneze eficient în societatea actuală şi vii... prevederilor alin. (2)-(4). (6)Învăţământul poate fie finanţat şi direct de către operatori economi... cetăţenii români. Planurile de învăţământ trebuie cuprindă numărul de ore necesar şi suficient învă... gură condiţiile materiale şi resursele umane care permită însuşirea limbii române. (4)În sistemul n
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
151 Accese, Ultima modificare:
opean, denumit în continuare S.E.E., care doreşte exercite în România, în mod independent sau ca sa... E.E., sau al Confederaţiei Elveţiene care doreşte exercite în România, în mod independent sau ca sa... unoscut automat, atunci când solicitantul doreşte fie recunoscut în România, unde activităţile prof... generalist, în cazul în care solicitantul doreşte fie recunoscut în România, unde activităţile prof
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
136 Accese, Ultima modificare:
ă a fluxului * termenele legale pe care trebuie le respecte autoritățile pentru a-și realiza sarc... din UE. Scopul urmărit este ca părțile implicate poată trimite informațiile și documentele necesare prin intermediul unei aplicații web care le permită, de asemenea, comunice între ele fără a fi împiedicate de bariere lingvistice. EPC le
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
87 Accese, Ultima modificare:
r în cadrul pieței interne impune statelor membre coopereze mai eficient și facă schimb de informații între ele și cu Comisia. Deoarece mijloacele p... unt specificate în actele respective, este nevoie se prevadă aranjamente practice corespunzătoare. ... unui mecanism centralizat de comunicare destinat faciliteze schimbul transfrontalier de informații
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
72 Accese, Ultima modificare:
6, 14.11.2012, p. 1]]). Prin urmare, este oportun se prevadă norme privind procedura de eliberare a... ializați și farmaciști specializați, este necesar se evalueze mai detaliat respectarea condițiilor ... alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE ar trebui fie distinct de IMI și nu ar trebui permită accesul actorilor externi la IMI. Prin urmare, este ne
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
35 Accese, Ultima modificare:
re acreditate şi persoane certificate) autorizate efectueze măsurători ale nivelului de zgomot din ... arland | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... des | | ::: | | Registrul persoanelor autorizate emită certificate de construcţii în conformitate ... EN) | | | ::: | Registrul companiilor autorizate achiziţioneze deşeuri metalice - * Register of Co
registre_on-line
35 Accese, Ultima modificare:
re acreditate şi persoane certificate) autorizate efectueze măsurători ale nivelului de zgomot din ... arland | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... des | | ::: | | Registrul persoanelor autorizate emită certificate de construcţii în conformitate ... EN) | | | ::: | Registrul companiilor autorizate achiziţioneze deşeuri metalice - * Register of Co
indicatori @imi:strategia
24 Accese, Ultima modificare:
ate cu următoarele criterii: * relevanță, adică fie strâns legați de obiectivele care urmează fie atinse; * acceptare (de exemplu: de către pers... torizat (de exemplu: colectarea de date ar trebui fie posibilă la costuri reduse); * robustețea î... unătățirea continuă între autoritățile publice și se asigure că răspunsurile la cererile de informa
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
22 Accese, Ultima modificare:
kammer | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... fungen | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... ringen | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii cu privire la echipamentele f... iarek i Położnych | Lista organismelor autorizate desfăşoare cursuri de formare privind comercializ
policy @cookie
22 Accese, Ultima modificare:
-ului, permit adaptarea conținutului astfel încât corespundă preferințelor dvs. și prin intermediul... gradului de utilizare a site-ului. Aveți opțiunea nu permiteți cookie-uri. În acest caz, site-ul nu... ntru a analiza traficului site-ului. Dacă alegeți nu permiteți cookie-uri, nu putem garanta funcțio... n e-mail la adresa [[imi@edu.gov.ro]] . Vă rugăm citiți cu atenție informațiile care urmează: Ace
registre_off-line
22 Accese, Ultima modificare:
kammer | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... fungen | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... ringen | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii cu privire la echipamentele f... iarek i Położnych | Lista organismelor autorizate desfăşoare cursuri de formare privind comercializ
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
19 Accese, Ultima modificare:
lunii ianuarie 2016, fiecare stat membru trebuie notifice, prin intermediul unui modul dedicat al ... de notificări în IMI nu prevalează (și nu poate) prevaleze asupra dispozițiilor obligatorii prevăz... nerală, autoritatea din țara de origine ar trebui se abțină de la solicitarea traducerilor pentru d... i afișată în IMI: „Solicitantului i se poate cere prezinte traduceri doar în limitele prevăzute la
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
18 Accese, Ultima modificare:
țeniei nu atestă locul nașterii, un document care ateste locul nașterii solicitantului;\\ > și, în ... sanților din țări din afara SEE, un document care ateste că un resortisant al unei țări terțe poate beneficieze de drepturile prevăzute de Directiva ... minime referitoare la condițiile pe care trebuie le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau
strategia @imi
18 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
15 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
14 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
14 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
11 Accese, Ultima modificare:
legislatie
11 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
10 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
10 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
9 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
7 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
6 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
6 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
6 Accese, Ultima modificare:
codul_de_conduita_pentru_membrii_retelei_imi_pq_net_romania
5 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
5 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
5 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
4 Accese, Ultima modificare:
imi-sd @ro:materiale:intrebari
4 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
4 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
3 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
3 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
3 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ovidius_din_constanta @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic @imi
2 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
2 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_sapientia @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
1 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro
1 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
1 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
europass @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
servicii @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
15_aprilie_2014
1 Accese, Ultima modificare:
23_aprilie_2014
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale @imi
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)