start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

faq
158 Accese, Ultima modificare:
ri sa înregistrez o autoritate în IMI. Ce trebuie fac? //Răspuns// – Pentru a înregistra o autoritate în sistem, trebuie primiți o invitație din partea unui coordonator IMI. Dacă doriți utilizați sistemul, contactați coordonatorul naţi... omenii legislative acoperite de IMI, nu va trebui o înregistraţi decât o singură dată. Apoi, pentru
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
136 Accese, Ultima modificare:
ă a fluxului * termenele legale pe care trebuie le respecte autoritățile pentru a-și realiza sarc... din UE. Scopul urmărit este ca părțile implicate poată trimite informațiile și documentele necesare prin intermediul unei aplicații web care le permită, de asemenea, comunice între ele fără a fi împiedicate de bariere lingvistice. EPC le
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
35 Accese, Ultima modificare:
re acreditate şi persoane certificate) autorizate efectueze măsurători ale nivelului de zgomot din ... arland | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... des | | ::: | | Registrul persoanelor autorizate emită certificate de construcţii în conformitate ... EN) | | | ::: | Registrul companiilor autorizate achiziţioneze deşeuri metalice - * Register of Co
indicatori @imi:strategia
24 Accese, Ultima modificare:
ate cu următoarele criterii: * relevanță, adică fie strâns legați de obiectivele care urmează fie atinse; * acceptare (de exemplu: de către pers... torizat (de exemplu: colectarea de date ar trebui fie posibilă la costuri reduse); * robustețea î... unătățirea continuă între autoritățile publice și se asigure că răspunsurile la cererile de informa
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
22 Accese, Ultima modificare:
kammer | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... fungen | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... ringen | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii cu privire la echipamentele f... iarek i Położnych | Lista organismelor autorizate desfăşoare cursuri de formare privind comercializ
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
19 Accese, Ultima modificare:
lunii ianuarie 2016, fiecare stat membru trebuie notifice, prin intermediul unui modul dedicat al ... de notificări în IMI nu prevalează (și nu poate) prevaleze asupra dispozițiilor obligatorii prevăz... nerală, autoritatea din țara de origine ar trebui se abțină de la solicitarea traducerilor pentru d... i afișată în IMI: „Solicitantului i se poate cere prezinte traduceri doar în limitele prevăzute la
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
18 Accese, Ultima modificare:
țeniei nu atestă locul nașterii, un document care ateste locul nașterii solicitantului;\\ > și, în ... sanților din țări din afara SEE, un document care ateste că un resortisant al unei țări terțe poate beneficieze de drepturile prevăzute de Directiva ... minime referitoare la condițiile pe care trebuie le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau
strategia
18 Accese, Ultima modificare:
n vedere stabilirea unor direcţii de acţiune care gestioneze în mod eficient modalitatea de relaţio... ederea elaborării unor reglementări similare care legifereze pe termen lung politica decizională în... economici]]. Descrierea situaţiei actuale trebuie se facă din diferite [[imi:strategia:analiza_swot|perspective]] care includă toate [[imi:strategia:grupurile_tinta|gru
surse_de_date @imi:strategia
15 Accese, Ultima modificare:
care ar permite oricărei persoane sau autorități re-utilizeze conţinutul şi -l îmbunătăţească pe viitor. Astfel proiectul va avea rezultate în scurt... ca datele existente şi cele care vor fi colectate poată fi valorificate cu sprijinul tehnologiilor ... e utilizate în cadrul platformei IT a proiectului fie deschise, pentru a facilita interacţiunea cu
principii @imi:strategia
11 Accese, Ultima modificare:
e a se dezvolta în continuare sistemul, ar trebui se țină seama de următoarele principii-cheie ale ... creat IMI este de a ajuta statele membre își îndeplinească obligațiile de asistență recipr... ficace, cu costuri minime pentru resurse și fără fie necesar se creeze un sistem informatic separat pentru susținerea fiecărui instrument jurid
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
10 Accese, Ultima modificare:
zioterapeuți, agenți imobiliari și ghizi montani) obțină recunoașterea calificărilor într-o altă al... l Comisiei Europene și din partea statelor membre ofere sprijin pentru noi proceduri de cooperare a... sau Achiziții publice) funcționalitățile IMI par fie insuficient folosite și potențialul sistemulu... sturilor - obiectivele strategice ale IMI trebuie fie revizuite, criteriile de extindere viitoare a
deciziile @imi:strategia
6 Accese, Ultima modificare:
o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care asigure coeziunea socială și teritorială. Pentru... al. La nivel național, statele membre vor trebui promoveze dezvoltarea și utilizarea unor servicii... iei informației și comunicațiilor (TIC) va trebui -l joace în realizarea obiectivelor Europa 2020. ... r indicatori: - **cel puțin 35% dintre cetățeni utilizeze sistemele de e-Guvernare**; - cel puț
implementarea_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_-_imi_in_romania @imi:instruire
5 Accese, Ultima modificare:
e origine cere organismului național relevant confirme valabilitatea și autenticitatea doc... nei cereri către o altă autoritate - este posibil constataţi că autoritatea dumneavoastră nu este c... atorului IMI din ţara dumneavoastră * Va trebui justificaţi motivul ===== Interacțiunea utilizato... ibil ca în momentul în care primiţi o cerere nouă constataţi că autoritatea dumneavoastră este în m
domenii_legislative @imi:domenii
4 Accese, Ultima modificare:
alificărilor de care dispun persoanele interesate exercite o activitate în țara dvs. - [[imi... ie sau un specialist din străinătate care dorește presteze servicii în țara dvs. - [[imi:servi... Cereri de măsuri]] pentru a-i cere unei alte țări ia măsuri specifice la adresa unui furnizor de se... ] pentru a notifica măsurile pe care intenționați le luați împotriva furnizorilor de servicii on-li
obiective_specifice @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
rea reţelei create prin proiectul IMI PQ NET care includă organizaţiile (parteneri sociali) şi aso... abilitate prin lege sau alte acte administrative reglementeze calificările, atȃt pentru profesii r... ate, cȃt si pentru cele nereglementate, precum şi elaboreze standarde şi metodologii pentru formare
comertul_electronic
2 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
2 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
alerte @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
servicii @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)