start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
136 Accese, Ultima modificare:
ă a fluxului * termenele legale pe care trebuie le respecte autoritățile pentru a-și realiza sarc... din UE. Scopul urmărit este ca părțile implicate poată trimite informațiile și documentele necesare prin intermediul unei aplicații web care le permită, de asemenea, comunice între ele fără a fi împiedicate de bariere lingvistice. EPC le
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
35 Accese, Ultima modificare:
re acreditate şi persoane certificate) autorizate efectueze măsurători ale nivelului de zgomot din ... arland | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... des | | ::: | | Registrul persoanelor autorizate emită certificate de construcţii în conformitate ... EN) | | | ::: | Registrul companiilor autorizate achiziţioneze deşeuri metalice - * Register of Co
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
22 Accese, Ultima modificare:
kammer | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... fungen | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanita... ringen | | ::: | | Lista organismelor acreditate efectueze inspecţii cu privire la echipamentele f... iarek i Położnych | Lista organismelor autorizate desfăşoare cursuri de formare privind comercializ
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
19 Accese, Ultima modificare:
lunii ianuarie 2016, fiecare stat membru trebuie notifice, prin intermediul unui modul dedicat al ... de notificări în IMI nu prevalează (și nu poate) prevaleze asupra dispozițiilor obligatorii prevăz... nerală, autoritatea din țara de origine ar trebui se abțină de la solicitarea traducerilor pentru d... i afișată în IMI: „Solicitantului i se poate cere prezinte traduceri doar în limitele prevăzute la
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
18 Accese, Ultima modificare:
țeniei nu atestă locul nașterii, un document care ateste locul nașterii solicitantului;\\ > și, în ... sanților din țări din afara SEE, un document care ateste că un resortisant al unei țări terțe poate beneficieze de drepturile prevăzute de Directiva ... minime referitoare la condițiile pe care trebuie le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau
cerinte_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
. Pentru certificare copiile documentelor trebuie conțină mențiunea "Conform cu originalul" și semn... i autorizate de către traducători autorizați care ateste concordanța conținutului dintre traducere
cereri
2 Accese, Ultima modificare:
rmații este atunci când un profesor român dorește își continue activitatea profesională în Portugalia. Autoritatea portugheză trebuie verifice autenticitatea diplomei sale scanate. În
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
În cazul în care solicitantul nu este în măsură prezinte o copie certificată a unui document soli... În cazul în care solicitantul nu este în măsură prezinte o copie certificată a unui document soli
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
2 Accese, Ultima modificare:
== Atenție: Documentele exemplificate nu trebuie conțină nicio informație cu caracter personal! În consecință, autoritățile competente nu trebuie încarce copii scanate ale documentelor originale
recunoasterea_calificarilor_profesionale @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
1 Accese, Ultima modificare:
====== Tot ce trebuie știți cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale ====== GHIDUL U
alerte
1 Accese, Ultima modificare:
iciile pe piața internă prevede ca statele membre se alerteze cu privire la posibile pericole la ad
notificari
1 Accese, Ultima modificare:
iciile pe piața internă prevede ca statele membre se alerteze cu privire la posibile pericole la ad
cardul_profesional_european
1 Accese, Ultima modificare:
calificările profesionale în țara în care doriți lucrați (țara-gazdă) sau că îndepliniți condițiil
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)