start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

cardul_profesional_european @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
calificările profesionale în țara în care doriți lucrați (țara-gazdă) sau că îndepliniți condițiil
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
1 Accese, Ultima modificare:
f.show&RPId=xxxxx|xxxxx]] | [[Persoană desemnată conducă permanent şi efectiv activitatea de trans
cereri @imi:calificari_profesionale
2 Accese, Ultima modificare:
rmații este atunci când un profesor român dorește își continue activitatea profesională în Portugalia. Autoritatea portugheză trebuie verifice autenticitatea diplomei sale scanate. În
alerte @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
iciile pe piața internă prevede ca statele membre se alerteze cu privire la posibile pericole la ad
notificari @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
iciile pe piața internă prevede ca statele membre se alerteze cu privire la posibile pericole la ad
regprof @ro
1 Accese, Ultima modificare:
t aduse la cunoștință erori, Comisia se angajează le corecteze, dacă este cazul. ((The database con
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
136 Accese, Ultima modificare:
ă a fluxului * termenele legale pe care trebuie le respecte autoritățile pentru a-și realiza sarc... din UE. Scopul urmărit este ca părțile implicate poată trimite informațiile și documentele necesare prin intermediul unei aplicații web care le permită, de asemenea, comunice între ele fără a fi împiedicate de bariere lingvistice. EPC le
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
19 Accese, Ultima modificare:
lunii ianuarie 2016, fiecare stat membru trebuie notifice, prin intermediul unui modul dedicat al ... de notificări în IMI nu prevalează (și nu poate) prevaleze asupra dispozițiilor obligatorii prevăz... nerală, autoritatea din țara de origine ar trebui se abțină de la solicitarea traducerilor pentru d... i afișată în IMI: „Solicitantului i se poate cere prezinte traduceri doar în limitele prevăzute la
cerinte_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
. Pentru certificare copiile documentelor trebuie conțină mențiunea "Conform cu originalul" și semn... i autorizate de către traducători autorizați care ateste concordanța conținutului dintre traducere
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
18 Accese, Ultima modificare:
țeniei nu atestă locul nașterii, un document care ateste locul nașterii solicitantului;\\ > și, în ... sanților din țări din afara SEE, un document care ateste că un resortisant al unei țări terțe poate beneficieze de drepturile prevăzute de Directiva ... minime referitoare la condițiile pe care trebuie le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
În cazul în care solicitantul nu este în măsură prezinte o copie certificată a unui document soli... În cazul în care solicitantul nu este în măsură prezinte o copie certificată a unui document soli
recunoasterea_calificarilor_profesionale @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
1 Accese, Ultima modificare:
====== Tot ce trebuie știți cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale ====== GHIDUL U
consultarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
}} ===== ----- ===== În continuare vă recomandăm (re)citiţi [[ro:materiale:prezentari:actualizarea
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
alte forme de educaţie, de înaltă calitate, care contribuie la generarea unei resurse naţionale competitive, capabile acţioneze şi se adapteze eficient la realităţile societăţii actuale şi viitoare; * susţinerea fe
actualizarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue @ro:materiale:prezentari
1 Accese, Ultima modificare:
menţionează că textul care va fi introdus trebuie fie în limba engleză: https://webgate.ec.europa.e
imi-sd @ro:materiale:intrebari
4 Accese, Ultima modificare:
imi-pq @ro:materiale:intrebari
14 Accese, Ultima modificare:
universitatea_sapientia @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_romano-germana_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_lucian_blaga_din_sibiu @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_ovidius_din_constanta @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_din_craiova @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
3 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
7 Accese, Ultima modificare:
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
22 Accese, Ultima modificare:
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
35 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
2 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
solvit @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
europass @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
5 Accese, Ultima modificare:
imi @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
9 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
87 Accese, Ultima modificare:
obiective_specifice @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
72 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
24 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
15 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
11 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
6 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
10 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
4 Accese, Ultima modificare:
servicii @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
4 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
10 Accese, Ultima modificare:
ecvet @proiect
6 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
esco @proiect
5 Accese, Ultima modificare:
kb @ro
1 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
3 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic @imi
2 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
18 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale @imi
1 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
158 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
22 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
6 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_asistentii_medicali_generalisti
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_medicii_veterinari
5 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
3 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
35 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
22 Accese, Ultima modificare:
legislatie
11 Accese, Ultima modificare:
legea_educatiei_nationale
156 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
14 Accese, Ultima modificare:
codul_de_conduita_pentru_membrii_retelei_imi_pq_net_romania
5 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
3 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
1 Accese, Ultima modificare:
23_aprilie_2014
1 Accese, Ultima modificare:
15_aprilie_2014
1 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)