start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

recognition_of_professional_qualifications @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
54 Accese, Ultima modificare:
n. There are three main categories of professions subject to different rules, i.e.: * the professions... ou can begin practising in the host Member State, subject to the same conditions as its nationals. You do not need to submit a certificate of recognition issued by an offi... any; however, in Germany, teachers must teach two subjects; in this case, the German authorities should
competent_authorities @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
27 Accese, Ultima modificare:
ion in different countries and reuse documents in subsequent applications. For competent authorities, ... t applications. To apply online and follow up on submitted applications, professionals use the EPC Fro... cations and communicate with applicants. The main subject of this document is how to use this system. ... ng an application ==== As soon as a professional submits an application through the Front-office site,
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
11 Accese, Ultima modificare:
| Obrtni registar | | | ::: | Registar poslovnih subjekata | | | Registru cu caracter specific | Regi... anisme aprobate pentru inspecţia rezervoarelor de substanţe chimice - Maanalaisten öljysäiliöiden tarka... | | | ::: | Lista cimitirelor de animale aflate sub supravegherea inspecţiei veterinare - Cmentarze d... ztwo Małopolskie | | | ::: | Lista unităţilor de subproduse de origine animală aprobate în conformitat
repositories_for_the_implementation_of_the_european_professional_card @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:registre
11 Accese, Ultima modificare:
aft' status. - 'Draft' notifications have to be submitted to a coordinator for approval. (A notification coordinator can submit and approve its own notifications) - A coord... and if it needs to be a certified translation. Subsequent document requirements can be added to the ... irements and fees applied by Member States before submitting their EPC application. The publication of
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
6 Accese, Ultima modificare:
și pentru a comunica cu solicitanții. Principalul subiect abordat în acest document este modul de utili... ă o acțiune din partea autorității dumneavoastră. Sub această listă se va afișa o previzualizare a cere... ne. Acest lucru poate fi din cauza unor diferențe substanțiale între cerințele dvs. naționale și formar... fesionistul va fi supus unor măsuri compensatorii sub forma unei perioade de adaptare sau a unui test d
creeaza @imi:instruire:cereri
5 Accese, Ultima modificare:
duse versiunea 6.1}} ===== Selectare întrebări - subcategorii setul 2 ===== {{imi:imi_-_2014-09-15_01.... _-_creeaza_-_introduceti_datele_privind_cererea_-_subcategorii.png|Creează cerere - Introduceţi datele privind cererea - Selectare întrebări - subcategorii setul 2 - întrebare selectată versiunea 6.1}} ===== Selectare întrebări - subcategorii setul 2 - întrebare selectată ===== {{im
faq
4 Accese, Ultima modificare:
generale despre autoritate („Informaţii de bază”, sub „Administrare – Gestionează autoritatea mea – Ges... e, coordonatorul nu va vedea datele personale ale subiectului cererii, chiar dacă i se acordă dreptul d... ale răspunsurilor (inclusiv datele personale ale subiectului cererii) pot fi vizualizate numai de cătr... de învățământ superior european. ECTS reprezintă, sub forma unei valori numerice întregi afectate fiecă
autoritati_competente_pentru_profesiile_reglementate @imi:instruire
3 Accese, Ultima modificare:
sterelor]] | | | | [[imi:institutii_publice_in_subordinea_ministerelor_din_romania_inregistrate_in_s... l_imi|xx]]| [[imi:instruire:institutii_publice_in_subordinea_ministerelor]] | | | | [[imi:institutii... :autoritati:competente:directia_arme_explozivi_si_substante_periculoase]] | | ?| |:::| #48| [[ro:aut
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
3 Accese, Ultima modificare:
erea documentului ===== ==== Tipul de document / Subtip ==== ^ Nr. ^ Tipul de document ^ Subtip ^ Descriere ^ Total documente ^ State Membre ^ | 1| Adeve... Da / Nu | 0 | 0 | |:::| ::: | 3. Declarație sub jurământ sau declarație solemnă | Da / Nu | 0
surse_de_date @imi:strategia
3 Accese, Ultima modificare:
lui (ex: text, poze, filme etc.) ar trebui sa fie sub o licenţă deschisă, care ar permite oricărei pers... il pe Internet Dacă acest conţinut este publicat sub o licenţă deschisă, inclusiv cel publicat de inst... i sursă a platformei IT pe un site specializat şi sub licenţe deschise Publicarea codului sursă va per
version_9.0 @imi:release_notes
3 Accese, Ultima modificare:
ic e-mails concerning PQ alerts in IMI ===== The subject of the automatic e-mails now also includes re... nd the date of birth of the professionals who are subject of alerts. As the last three columns include ... to broadcast alerts with a single click, instead of today's two-step process (Submission and Broadcast)
modul_de_lucru
2 Accese, Ultima modificare:
for PQ information requests, approval of requests submitted by CAs from RO * management of IMI regist... PQ information requests * Approval of requests submitted by CAs from RO ===== Conclusions ===== ^
translations_and_certified_copies @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:user_guide
2 Accese, Ultima modificare:
re translations and certified copies of documents submitted in support of an application for the issuan... t the above, the position as regards requests for submission of translations and certified copies of do
version_10.0 @imi:release_notes
2 Accese, Ultima modificare:
This means that __with a single click__ users can submit for translation all free text of the same noti... guage of the users. * If multiple free texts is submitted for translation, the translated texts will
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
2 Accese, Ultima modificare:
a sprijinit statele membre în această etapă și a subliniat contradicțiile evidente între cerințele not... membru gazdă și pentru fiecare profesie care cade sub incidența CPE, sunt extrem de importante pentru a
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
1 Accese, Ultima modificare:
strategia
1 Accese, Ultima modificare:
primite @imi:calificari_profesionale:cereri
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
version_7.0 @imi:release_notes
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)