Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
85 Accese, Ultima modificare:
societății informaționale furnizate la distanță, trebuie să se aplice, de asemenea, dispozițiile Directive... mbru gazdă. (6) Promovarea prestării de servicii trebuie asigurată în contextul strictei respectări a sănă... și a protecției consumatorilor. Din acest motiv, trebuie prevăzute dispoziții speciale pentru profesiile r... ivind formularea declarațiilor. Aceste cerințe nu trebuie să impună sarcini disproporționate prestatorilor
faq @imi
42 Accese, Ultima modificare:
- Aș dori sa înregistrez o autoritate în IMI. Ce trebuie să fac? //Răspuns// – Pentru a înregistra o autoritate în sistem, trebuie să primiți o invitație din partea unui coordonato... taţie include un cod unic de înregistrare pe care trebuie să-l introduceţi pentru a demara procedura. Acest... Puteți trimite oricâte invitații doriți. Totuși, trebuie să țineți cont de faptul că, dacă trimiteți 100 s
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
42 Accese, Ultima modificare:
giului profesional sau ale practicii profesionale trebuie să fie determinate de dispoziţiile legale, de reg... de adaptare sau să treacă o probă de aptitudini, trebuie mai întâi să verifice dacă cunoştinţele dobândite... de adaptare sau să treacă o probă de aptitudini, trebuie mai întâi să verifice, cu respectarea principiulu... de adaptare sau să treacă o probă de aptitudini, trebuie mai întâi să verifice dacă cunoştinţele dobândite
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
39 Accese, Ultima modificare:
detaliată a fluxului * termenele legale pe care trebuie să le respecte autoritățile pentru a-și realiza s... legale și tehnice ===== Termenele legale pe care trebuie să le respecte utilizatorii dintr-o autoritate co... rmațiile privind autentificarea și validarea care trebuie furnizate sau confirmate de către AC de origine. ... Acest lucru se aplică pentru toate câmpurile unde trebuie să selectați limba în care redactați textul. -
legea_educatiei_nationale
22 Accese, Ultima modificare:
ru toţi cetăţenii români. Planurile de învăţământ trebuie să cuprindă numărul de ore necesar şi suficient î... redare integrală în limba minorităţilor naţionale trebuie să facă dovada competenţei profesionale în limba ... standardele şi indicatorii de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de învăţământ preun... ular şi confesional sunt identice cu cele pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de învăţământ de st
strategia @imi
13 Accese, Ultima modificare:
i socio-economici]]. Descrierea situaţiei actuale trebuie să se facă din diferite [[imi:strategia:analiza_s... l sau în întregime prin implementarea strategiei. Trebuie să se descrie relaţiile reciproce dintre [[imi:st... rategia:definirea_problemei|Definirea problemei]] trebuie să se facă pe baza unei [[imi:strategia:surse_de_... i publice. Aceste [[imi:strategia:masuri|măsuri]] trebuie să vizeze îmbunătăţirea parţială a situaţiei sau
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
9 Accese, Ultima modificare:
mului de alertă prevăzută de Directiva 2005/36/CE trebuie sprijinită prin Sistemul de informare al pieței i... ă poată primi dovada rezultatului procedurii CPE, trebuie să se precizeze formatul documentului pe care sol... ecizeze, acolo unde este cazul, informațiile care trebuie incluse în documentul electronic în care se menți... e cu caracter personal numai la autoritățile care trebuie informate. Statele membre ar trebui să acorde acc
surse_de_date @imi:strategia
8 Accese, Ultima modificare:
e specifice PCU; pentru evitarea dublei finantari trebuie asigurata integrarea celor doua sisteme * Alte ... standarde şi formate pentru a căror utilizare nu trebuie plătită nicio redevenţă către o companie sau terţ... Uniunea Europeană. Toate aplicaţiile dezvoltate trebuie să fie accesibile oricărui cetăţean, fără a fi co... nor servicii conexe. Toate aplicațiile dezvoltate trebuie să implementeze metode deschise de interacţionare
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
7 Accese, Ultima modificare:
umătatea lunii ianuarie 2016, fiecare stat membru trebuie să notifice, prin intermediul unui modul dedicat ... țara de origine, autoritatea din țara de origine trebuie să accepte dosarul ca fiind complet, chiar dacă î... alineatul (1) din regulament. Această solicitare trebuie să fie efectuată după ce dosarul a fost transfera... elilor justificate în mod temeinic”, autoritățile trebuie să explice în mod clar solicitantului de ce este
actualizarea_bazei_de_date_europene_cu_profesiile_reglementate_in_statele_membre_ue @ro:materiale:prezentari
5 Accese, Ultima modificare:
sia selectată (în exemplul nostru, Urbanist) care trebuie verificate şi actualizate în cadrul exerciţiului ... reening information ===== Pentru fiecare profesie trebuie completat şi un chestionar cu întrebari specifice... nces}} După ce se completează toate răspunsurile, trebuie apăsat butonul [[:Save]]. ===== 14. Proportionality ===== Pentru fiecare profesie mai trebuie completat chestionarul referitor la proporţionali
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
4 Accese, Ultima modificare:
upravegherea fluxului de informații din IMI, care trebuie să asigure transmiterea/primirea de răspunsuri co... registreze în sistem. În acest caz, coordonatorii trebuie sa valideze înregistrarea autorităților. II.1.5... d datele și parametrii autorității în cauză, care trebuie actualizați când se realizează prima accesare a I... cu caracter personal, potrivit legii. Notificarea trebuie realizată înaintea apariției unei cereri de infor
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
4 Accese, Ultima modificare:
ndardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe s... ndardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe s... anexa II partea B literele ( a ), ( c ) și ( d ) trebuie prezentate de solicitant numai la cererea autorit... ndardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe s
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
2 Accese, Ultima modificare:
garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, trebuie stabilite perioade maxime de păstrare a datelor c... l accesului la date și un plan de securitate care trebuie actualizat în permanență. (3) Comisia se asigu
protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala
2 Accese, Ultima modificare:
competentă, definită conform Legii nr. 200/2004, trebuie să îşi îndeplinească, în mod corespunzător, oblig... derivă din implementarea acestuia. 3.2. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
2 Accese, Ultima modificare:
EPC ===== Atenție: Documentele exemplificate nu trebuie să conțină nicio informație cu caracter personal! În consecință, autoritățile competente nu trebuie să încarce copii scanate ale documentelor origina
indicatori @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
2 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
2 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
1 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)