Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

cereri @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
rofesională în Portugalia. Autoritatea portugheză trebuie să verifice autenticitatea diplomei sale scanate.
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
4 Accese, Ultima modificare:
upravegherea fluxului de informații din IMI, care trebuie să asigure transmiterea/primirea de răspunsuri co... registreze în sistem. În acest caz, coordonatorii trebuie sa valideze înregistrarea autorităților. II.1.5... d datele și parametrii autorității în cauză, care trebuie actualizați când se realizează prima accesare a I... cu caracter personal, potrivit legii. Notificarea trebuie realizată înaintea apariției unei cereri de infor
legea_educatiei_nationale
22 Accese, Ultima modificare:
ru toţi cetăţenii români. Planurile de învăţământ trebuie să cuprindă numărul de ore necesar şi suficient î... redare integrală în limba minorităţilor naţionale trebuie să facă dovada competenţei profesionale în limba ... standardele şi indicatorii de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de învăţământ preun... ular şi confesional sunt identice cu cele pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de învăţământ de st
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
42 Accese, Ultima modificare:
giului profesional sau ale practicii profesionale trebuie să fie determinate de dispoziţiile legale, de reg... de adaptare sau să treacă o probă de aptitudini, trebuie mai întâi să verifice dacă cunoştinţele dobândite... de adaptare sau să treacă o probă de aptitudini, trebuie mai întâi să verifice, cu respectarea principiulu... de adaptare sau să treacă o probă de aptitudini, trebuie mai întâi să verifice dacă cunoştinţele dobândite
lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii
1 Accese, Ultima modificare:
activităţi de umplere, transport şi distribuire, trebuie să fie instruit şi autorizat de ISCIR” | | ::: |
agenti_imobiliari @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din
ghizi_montani @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din
farmacisti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din
fizioterapeuti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din
asistenti_medicali_generalisti @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
4 Accese, Ultima modificare:
ndardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe s... ndardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe s... anexa II partea B literele ( a ), ( c ) și ( d ) trebuie prezentate de solicitant numai la cererea autorit... ndardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe s
recunoasterea_calificarilor_profesionale @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
1 Accese, Ultima modificare:
====== Tot ce trebuie să știți cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale ====== GHIDUL UTILIZ
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
7 Accese, Ultima modificare:
umătatea lunii ianuarie 2016, fiecare stat membru trebuie să notifice, prin intermediul unui modul dedicat ... țara de origine, autoritatea din țara de origine trebuie să accepte dosarul ca fiind complet, chiar dacă î... alineatul (1) din regulament. Această solicitare trebuie să fie efectuată după ce dosarul a fost transfera... elilor justificate în mod temeinic”, autoritățile trebuie să explice în mod clar solicitantului de ce este
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
39 Accese, Ultima modificare:
detaliată a fluxului * termenele legale pe care trebuie să le respecte autoritățile pentru a-și realiza s... legale și tehnice ===== Termenele legale pe care trebuie să le respecte utilizatorii dintr-o autoritate co... rmațiile privind autentificarea și validarea care trebuie furnizate sau confirmate de către AC de origine. ... Acest lucru se aplică pentru toate câmpurile unde trebuie să selectați limba în care redactați textul. -
cerinte_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
tificare propusă | @red:notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă | Ultima actualizare din ... vechime. Pentru certificare copiile documentelor trebuie să conțină mențiunea "Conform cu originalul" și s
specificatii @meniu:cnred:web
2 Accese, Ultima modificare:
eu-go @ro:multimedia
1 Accese, Ultima modificare:
profesii @ro:regprof
1 Accese, Ultima modificare:
documentatie @ro:materiale
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
2 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
2 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
9 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
8 Accese, Ultima modificare:
indicatori @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
descrierea_situatiei_actuale @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
13 Accese, Ultima modificare:
faq @imi
42 Accese, Ultima modificare:
europass @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
policy @cookie
1 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
1 Accese, Ultima modificare:
profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_farmacisti
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)