Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

legea_educatiei_nationale
200 Accese, Ultima modificare:
textul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabi... că şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile; d)formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe c... ământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică -
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
126 Accese, Ultima modificare:
a unor astfel de cerințe trebuie să facă obiectul unei examinări periodice pe baza progreselor realizate... oriului Uniunii Europene de către resortisanți ai unei țări terțe. În orice caz, orice recunoaștere treb... mul general nu împiedică un stat membru să impună unei persoane care exercită o profesie în respectivul ... 1/CEE rămâne neschimbat. În consecință, titularul unei diplome care atestă încheierea unor studii postli
legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania
109 Accese, Ultima modificare:
eglementată, în vederea accesului sau exercitării unei profesii reglementate într-un stat membru al U.E.... eglementată, în vederea accesului ori exercitării unei profesii reglementate într-un stat membru al U.E.... cţi, în cazul în care solicitantul este titularul unei calificări care nu este prevăzută în Normele meto... tlu de calificare specializată, dobândit ulterior unei formări profesionale ce conduce la obţinerea titl
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
24 Accese, Ultima modificare:
rmațiile și documentele necesare prin intermediul unei aplicații web care să le permită, de asemenea, să... eanul din UE care dorește să obțină recunoașterea unei calificări profesionale în altă țară și solicită ... cunoașterea) | | **Recunoaștere tacită sau luarea unei decizii** (SM gazdă) | 1 lună | 2 luni | 1 lună |... 3.1 Etapa 1 - Accesarea sistemului și deschiderea unei cereri ===== De îndată ce un profesionist trimit
faq @imi
15 Accese, Ultima modificare:
acă înregistraţi autoritatea ca urmare a primirii unei invitaţii, numele de utilizator destinat primului... acă înregistraţi autoritatea ca urmare a primirii unei invitaţii, numele de utilizator destinat primului... prin care sunteți informat cu privire la sosirea unei noi cereri, va fi trimis tuturor utilizatorilor c... e într-o cerere şi de a le transfera pe celelalte unei alte autorităţi competente din ţara dumneavoastră
regulamentul_cpe @legislatie:eur-lex
15 Accese, Ultima modificare:
aduceri autorizate. Pentru a facilita gestionarea unei cereri de obținere a CPE, este oportun să se defi... procedurile privind plățile legate de prelucrarea unei cereri de obținere a CPE. Așadar, este oportun ca... stabilire, este oportun să se prevadă includerea unei declarații de declinare a responsabilității în ac... E să fie depuse în scris și dacă la data primirii unei cereri în scris stabilește că, în temeiul articol
autoritati_competente_pentru_profesiile_reglementate_in_romania @ro:autoritati:competente
10 Accese, Ultima modificare:
ă cel puţin 3 ani de studii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar) ^ Pr... ă cel puţin 3 ani de studii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar) ^ Pr... ă cel puţin 3 ani de studii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar) ^ Pr... ă cel puţin 3 ani de studii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar) ^ Pr
regulamentul_imi @legislatie:eur-lex
9 Accese, Ultima modificare:
ționează eficient. - În cazul în care aplicarea unei dispoziții a unui act al Uniunii impune statelor ... usiv poșta, faxul sau poșta electronică – pe baza unei obligații juridice impuse autorităților și organi... oluții tehnice ar trebui să depindă de rezultatul unei evaluări a fezabilității, costurilor și beneficii... inclusiv pentru rezolvarea problemelor, în scopul unei mai bune aplicări a dreptului Uniunii; * ( c )
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
9 Accese, Ultima modificare:
tificate ale documentelor prezentate în sprijinul unei cereri de eliberare a unui card profesional europ... tificate care prezintă dovada onorabilității saua unei bune reputații, a inexistenței unui faliment, dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă sau dovada absenței une
metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national
8 Accese, Ultima modificare:
n situaţia de la pct. 10, validarea înregistrării unei entități nu se poate realiza în lipsa evaluării c... stem, potrivit competențelor. II.1.10. Validarea unei auto-înregistrări se realizează numai după evalua... are s-a realizat. II.1.11. Evaluarea competenţei unei entităţi neînregistrate în sistem este anterioară... itate de alertă. II.1.13. Odată cu înregistrarea unei autorități competente în sistem, coordonatorul re
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
6 Accese, Ultima modificare:
) | Nu / Da | 4 | 3 | | 6| Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă | Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă | Nu | 2 | 2 | |
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
6 Accese, Ultima modificare:
, un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile pre... , un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile pre... etentă a unui stat membru, care atestă absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, cu frecvență integrală... ntru accesul la o profesie sau pentru exercitarea unei profesii, conferă titularului său drepturi obținu
cpe @ro:materiale:prezentari
4 Accese, Ultima modificare:
sultarea site-ului public Europa Ta și trimiterea unei aplicații CPE - Notificari și Registre EPC în b... u/epc/public/validity?locale=ro ===== Trimiterea unei aplicații CPE ===== Utilizarea front-office EPC:... ersonale" și "Date de contact") - Înregistrarea unei cereri CPE (completarea formularelor și încărcare... escărcarea din IMI a notificărilor care corespund unei aplicații CPE (cerințele privind documentele și t
policy @cookie
4 Accese, Ultima modificare:
. Putem folosi, de asemenea, cookieuri aparținând unei terțe părți, pentu o mai bună targetare a publici... ookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a personaliza o aplicație. D... ii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată pr... e a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
documentatie @ro:materiale
4 Accese, Ultima modificare:
mi-net/_docs/library/send_alert_ro.pdf|Trimiterea unei alerte]] [[http://ec.europa.eu/internal_market/i... et/_docs/library/withdraw_alert_ro.pdf|Retragerea unei alerte]] [[http://ec.europa.eu/internal_market/i... /library/propose_closure_alert_ro.pdf|Finalizarea unei alerte]] [[http://ec.europa.eu/internal_market/i... ert_ro.pdf|Obiecții la propunerea de finalizare a unei alerte]] ===== Cardul profesional european =====
imi-pq @ro:materiale:intrebari
4 Accese, Ultima modificare:
deciziile @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
pcue @ro
3 Accese, Ultima modificare:
regprof @ro:materiale:prezentari
3 Accese, Ultima modificare:
strategia @imi
3 Accese, Ultima modificare:
universitatea_valahia_din_targoviste @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
strategia_nationala_imi_pe_termen_lung
2 Accese, Ultima modificare:
statistica @meniu:imi
2 Accese, Ultima modificare:
surse_de_date @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
alerte_si_notificari_-_creeaza
2 Accese, Ultima modificare:
anexe_legea_nr._200_2004
2 Accese, Ultima modificare:
cnred_web @meniu
2 Accese, Ultima modificare:
universitatea_tibiscus_din_timisoara @ro:autoritati:relevante
2 Accese, Ultima modificare:
chestionar_pentru_strategia_imi
2 Accese, Ultima modificare:
imipqnet @proiect
2 Accese, Ultima modificare:
cereri @imi:detasarea_lucratorilor
2 Accese, Ultima modificare:
creeaza @imi:instruire:alerte_si_notificari
2 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european @imi
2 Accese, Ultima modificare:
aq-fpc @proiect
1 Accese, Ultima modificare:
chestionar-2017 @ro:evenimente
1 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
specificatii @meniu:cnred:web
1 Accese, Ultima modificare:
obiectivele @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
program_de_studii_pentru_moase
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
academia_tehnica_militara_din_bucuresti @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
domenii_legislative @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
universitatea_maritima_din_constanta @ro:autoritati:relevante
1 Accese, Ultima modificare:
seturi_de_activitati @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic @imi
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
manualul_de_utilizare_imi
1 Accese, Ultima modificare:
contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru
1 Accese, Ultima modificare:
alte_profesii
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)