Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
24 Accese, Ultima modificare:
rmațiile și documentele necesare prin intermediul unei aplicații web care să le permită, de asemenea, să... eanul din UE care dorește să obțină recunoașterea unei calificări profesionale în altă țară și solicită ... cunoașterea) | | **Recunoaștere tacită sau luarea unei decizii** (SM gazdă) | 1 lună | 2 luni | 1 lună |... 3.1 Etapa 1 - Accesarea sistemului și deschiderea unei cereri ===== De îndată ce un profesionist trimit
faq
15 Accese, Ultima modificare:
acă înregistraţi autoritatea ca urmare a primirii unei invitaţii, numele de utilizator destinat primului... acă înregistraţi autoritatea ca urmare a primirii unei invitaţii, numele de utilizator destinat primului... prin care sunteți informat cu privire la sosirea unei noi cereri, va fi trimis tuturor utilizatorilor c... e într-o cerere şi de a le transfera pe celelalte unei alte autorităţi competente din ţara dumneavoastră
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
9 Accese, Ultima modificare:
tificate ale documentelor prezentate în sprijinul unei cereri de eliberare a unui card profesional europ... tificate care prezintă dovada onorabilității saua unei bune reputații, a inexistenței unui faliment, dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă sau dovada absenței une
cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
6 Accese, Ultima modificare:
, un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile pre... , un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile pre... etentă a unui stat membru, care atestă absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, cu frecvență integrală... ntru accesul la o profesie sau pentru exercitarea unei profesii, conferă titularului său drepturi obținu
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
6 Accese, Ultima modificare:
) | Nu / Da | 4 | 3 | | 6| Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă | Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă | Nu | 2 | 2 | |
deciziile @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
iproc: * **creștere inteligentă**: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; * **creștere durabilă**: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al u... **creștere favorabilă incluziunii**: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de ... ealizarea acestora, va fi necesară întreprinderea unei game largi de acțiuni la nivelul național, al UE
implementarea_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_-_imi_in_romania @imi:instruire
3 Accese, Ultima modificare:
lizatorului cu Sistemul IMI (2) ===== Înaintarea unei cereri către o altă autoritate - este posibil să ... zatorului cu Sistemul IMI (3) ===== Fragmentarea unei cereri - este posibil ca în momentul în care prim... ți fragmenta cererea transmiţând aceste întrebări unei alte autorități competente sau coordonatorului IM
strategia
3 Accese, Ultima modificare:
e. Strategia este elaborată în vederea formulării unei noi politici publice în domeniul respectiv, precu... |Definirea problemei]] trebuie să se facă pe baza unei [[imi:strategia:surse_de_date|surse de date]] de ... ice politică publică şi se referă la planificarea unei monitorizări a implementării. Planificarea proces
cereri @imi:detasarea_lucratorilor
2 Accese, Ultima modificare:
- Cerere de informații - Cerere de notificare a unei decizii - Cerere de executare a unei sancțiuni și/sau amenzi - Comunicarea unor eventuale nereguli
cardul_profesional_european
2 Accese, Ultima modificare:
ertificatul de conformitate - Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă - Dovada cetățeniei
creeaza @imi:instruire:alerte_si_notificari
2 Accese, Ultima modificare:
taxele ===== Listă de control privind trimiterea unei alerte ===== „Alertă Directiva privind serviciile... e - Creează - Listă de control privind trimiterea unei alerte versiunea 6.1}} ===== Răspuns negativ la
surse_de_date @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
a deschisă ar trebui să fie regula, iar păstrarea unei licenţe proprietar să fie făcută doar atunci când... cațiile tehnice necesare pentru a permite accesul unei aplicații realizată de un terț. Toate aplicaţiile
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
temeinic privind valabilitatea și autenticitatea unei copii certificate într-un alt stat membru, autori... solicitantului, în prima săptămână de la primirea unei cereri de obținere a CPE, în temeiul articolului
registre @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
tat cu funcții de căutare multilingve. Conținutul unei astfel de baze de date poate fi accesat fie de un
obiectivele @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
are şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare di
domenii_legislative @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
seturi_de_activitati @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)