Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

cerinte_privind_documentele_si_taxele @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
6 Accese, Ultima modificare:
, un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile pre... , un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile pre... etentă a unui stat membru, care atestă absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, cu frecvență integrală... ntru accesul la o profesie sau pentru exercitarea unei profesii, conferă titularului său drepturi obținu
cerinte_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
1 Accese, Ultima modificare:
etență lingvistică, Atestat privind recunoașterea unei limbi străine. Traducerea pe teritoriul României
traduceri_si_copii_legalizate @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
9 Accese, Ultima modificare:
tificate ale documentelor prezentate în sprijinul unei cereri de eliberare a unui card profesional europ... tificate care prezintă dovada onorabilității saua unei bune reputații, a inexistenței unui faliment, dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă sau dovada absenței une
autoritati_competente @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:ghidul_utilizatorului
24 Accese, Ultima modificare:
rmațiile și documentele necesare prin intermediul unei aplicații web care să le permită, de asemenea, să... eanul din UE care dorește să obțină recunoașterea unei calificări profesionale în altă țară și solicită ... cunoașterea) | | **Recunoaștere tacită sau luarea unei decizii** (SM gazdă) | 1 lună | 2 luni | 1 lună |... 3.1 Etapa 1 - Accesarea sistemului și deschiderea unei cereri ===== De îndată ce un profesionist trimit
cerintele_nationale_privind_certificarea @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari
2 Accese, Ultima modificare:
temeinic privind valabilitatea și autenticitatea unei copii certificate într-un alt stat membru, autori... solicitantului, în prima săptămână de la primirea unei cereri de obținere a CPE, în temeiul articolului
creeaza @imi:instruire:alerte_si_notificari
2 Accese, Ultima modificare:
taxele ===== Listă de control privind trimiterea unei alerte ===== „Alertă Directiva privind serviciile... e - Creează - Listă de control privind trimiterea unei alerte versiunea 6.1}} ===== Răspuns negativ la
registre @imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european
6 Accese, Ultima modificare:
) | Nu / Da | 4 | 3 | | 6| Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă | Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă | Nu | 2 | 2 | |
surse_de_date @imi:strategia
2 Accese, Ultima modificare:
a deschisă ar trebui să fie regula, iar păstrarea unei licenţe proprietar să fie făcută doar atunci când... cațiile tehnice necesare pentru a permite accesul unei aplicații realizată de un terț. Toate aplicaţiile
seturi_de_activitati @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
nte existente în sistem - Autorizarea accesului unei Autorități Competente la o anumită arie legislati
principii @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
conceput în așa fel încât să fie ușor de adaptat unei organizații existente. Acesta oferă flexibilitate
deciziile @imi:strategia
4 Accese, Ultima modificare:
iproc: * **creștere inteligentă**: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; * **creștere durabilă**: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al u... **creștere favorabilă incluziunii**: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de ... ealizarea acestora, va fi necesară întreprinderea unei game largi de acțiuni la nivelul național, al UE
obiectivele @imi:strategia
1 Accese, Ultima modificare:
are şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare di
aplicatii_epc @imi:instruire
1 Accese, Ultima modificare:
nal al utilizatorului * Crearea și transmiterea unei solicitări CPE * Încărcarea fișierelor cu cop
implementarea_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_-_imi_in_romania @imi:instruire
3 Accese, Ultima modificare:
lizatorului cu Sistemul IMI (2) ===== Înaintarea unei cereri către o altă autoritate - este posibil să ... zatorului cu Sistemul IMI (3) ===== Fragmentarea unei cereri - este posibil ca în momentul în care prim... ți fragmenta cererea transmiţând aceste întrebări unei alte autorități competente sau coordonatorului IM
domenii_legislative @imi:domenii
1 Accese, Ultima modificare:
ctronic:cereri|Cereri de măsuri]] pentru a-i cere unei alte țări să ia măsuri specifice la adresa unui f
cereri @imi:detasarea_lucratorilor
2 Accese, Ultima modificare:
registre @imi:calificari_profesionale
1 Accese, Ultima modificare:
strategia
3 Accese, Ultima modificare:
faq
15 Accese, Ultima modificare:
cardul_profesional_european
2 Accese, Ultima modificare:
comertul_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)