start

Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test
1 Accese, Ultima modificare:
sport_rutier_in_regim_de_taxi]] (([[Car, taxi and van drivers]])) | [[https://webgate.ec.europa.eu/re
conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_in_regim_de_taxi @ro:profesii:reglementate
1 Accese, Ultima modificare:
me of profession - Taxi driver /Mini-Cab driver / Van driver]] [[http://ec.europa.eu/internal_market/q
off-line @imi:calificari_profesionale:registre
7 Accese, Ultima modificare:
inari vorbitori de limbă olandeză - Ledendatabank van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen | ==== Cipru ==== ^ Tip registru ^... pisici şi al refugiilor pentru animale - Register van Houders van Honden en Katten in Bedrijfsinrichting, Asiel of Pension | | | ::: | Registrul centrelor
on-line @imi:calificari_profesionale:registre
16 Accese, Ultima modificare:
l | Registrul securităţii sociale - Kruispuntbank van Sociale Zekerheid,Banque-carrefour de la Sécurité... ::: | Registrul întreprinderilor - Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),Banque-Carrefour des Entrepri... antie Voyages | Asociaţia Baroului flamand - Orde van Vlaamse Balies,Ordre des Barreaux Flamands | | ::... | Lista agenţilor imobiliari înregistraţi - Lijst van Erkende Vastgoedmakelaars,Liste des Agents Immobi
diplome_falsificate @imi:calificari_profesionale:alerte
1 Accese, Ultima modificare:
[[professions:regprof:taxi_driver_mini-cab_driver_van_driver]] | | | | [[:Teacher (age range 4-18)]]
transport @sectoare:regprof
1 Accese, Ultima modificare:
[[professions:regprof:taxi_driver_mini-cab_driver_van_driver]] | ==== Driving school activities ==== |
directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale @legislatie:eur-lex
50 Accese, Ultima modificare:
de referință België/Belgique/Belgien Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine — Les univ... Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap 20 decembrie 1976 ▼... Mediku 1 mai 2004 Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen Faculteit ... elgië/Belgique/Belgien Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particu
regprof @en:professions
2 Accese, Ultima modificare:
ician]] - [[en:professions:regprof:car_taxi_and_van_drivers|Car, taxi and van drivers]] - [[en:professions:regprof:cardiopneumographic_technician|Cardio
titluri_de_calificare_ca_medic_veterinar
3 Accese, Ultima modificare:
erinţă ^ | België/Belgique/ Belgien | Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérin... : | | ::: | ::: | - De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseig... | | 1 mai 2004 | | Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veearts
titluri_de_calificare_ca_moasa
4 Accese, Ultima modificare:
erinţă ^ | België/Belgique/ Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse | - De erkende... | | ::: | ::: | - De bevoegde Examen - commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseig... Qabla | 1 mai 2004 | | Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksge-zondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instel
titluri_de_calificare_ca_medic_specialist
4 Accese, Ultima modificare:
gië/Belgique/ Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/ Titre professionnel partic... jalisti | 1 mai 2004 | | Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | - Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bev... - Sociaal - Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bev
titluri_de_calificare_ca_medic_dentar_specialist
5 Accese, Ultima modificare:
pécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie | Ministr... jalisti | 1 mai 2004 | | Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialisten... ster | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der T... jalisti | 1 mai 2004 | | Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenr
titluri_de_calificare_ca_asistent_medical_generalist
7 Accese, Ultima modificare:
nes (einer) Krankenpflegers (-pflegerin) - Brevet van verpleegassistent(e) Brevet d'hospitalier(ere)/Br... usbildungsanstalten - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury compétent d'ensei... erpleeg-ster A, verpleegkundige A | 1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie | Verple... Beroepsopleiding Verpleegkundige) | 2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie | | | | |
titluri_de_calificare_de_baza_ca_medic_dentist
3 Accese, Ultima modificare:
erinţă ^ | België/Belgique/ Belgien | Diploma van tandarts/ Diplôme licencié en science dentaire |... : | | ::: | ::: | - De bevoegde Examen-commissie van de Vlaams | ::: | Licencié en science dentaire ... 04 | | Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | F
titluri_de_calificare_ca_arhitect_recunoscute_in_temeiul_articolului_46_alineatul_1
12 Accese, Ultima modificare:
itect | 6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten | ::: | ::: | | ::: | ::: | 6. "Faculté Polytechnique" van Mons | ::: | ::: | | ::: | 1. Architecte/Archit... | | ::: | | Nederland | 1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouw-kunde, afstudeerrichting arc
titluri_de_calificare_ca_farmacist
3 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_de_baza_in_medicina
3 Accese, Ultima modificare:
universitati_de_top
4 Accese, Ultima modificare:
transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro
4 Accese, Ultima modificare:
titluri_de_calificare_in_medicina_generala
4 Accese, Ultima modificare:
solvit
1 Accese, Ultima modificare:
registre_off-line
7 Accese, Ultima modificare:
registre_on-line
16 Accese, Ultima modificare:
registru_transport_de_fonduri
1 Accese, Ultima modificare:
profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana
4 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_arhitecti
2 Accese, Ultima modificare:
notificare_calificari_profesionale_-_profesii_medicale
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_permis_de_mecanic_de_locomotiva
1 Accese, Ultima modificare:
notificare_servicii
2 Accese, Ultima modificare:
detasarea_lucratorilor
4 Accese, Ultima modificare:
comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
drepturile_pacientilor
8 Accese, Ultima modificare:
denumirile_formarilor_medicale_specializate
1 Accese, Ultima modificare:
cazuri_solvit
1 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_drepturile_pacientilor
8 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_detasarea_lucratorilor
4 Accese, Ultima modificare:
cerere_de_informatii_calificari_profesionale
13 Accese, Ultima modificare:
cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic
1 Accese, Ultima modificare:
cereri_permis_de_mecanic_de_locomotiva
2 Accese, Ultima modificare:
calificari_profesionale
12 Accese, Ultima modificare:
anuarul_registrelor
31 Accese, Ultima modificare:
cereri_de_informatii_privind_achizitiile_publice
2 Accese, Ultima modificare:
alerta_servicii
15 Accese, Ultima modificare:
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)