titluri_de_calificare_ca_farmacist

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

titluri_de_calificare_ca_farmacist [2018/11/17 10:34]
titluri_de_calificare_ca_farmacist [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== 5.6.2. Titluri de calificare ca farmacist ====== 
 +^  Ţara  ^  Titlu de calificare ​ ^  Organismul care eliberează titlul de calificare ​ ^  Certificatul care însoţeşte titlul de calificare ​ ^  Data de referinţă ​ ^ 
 +|  België/​Belgique/​ Belgien ​ |  Diploma van apotheker/​Diplôme de pharmacien ​ |  - De universiteiten/​Les universités ​ ||  1 octombrie 1987  | 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/​ Le Jury compétent d'​enseignement de la Communauté française ​ | ::: | ::: | 
 +|  Ceska republika ​ |  Diplom o ukončeni studia ve studijnim programu farmacie (magistr, Mgr.)  |  Farmaceuticka fakulta univerzity v Ceské republice ​ |  Vysvědčeni o statni zavěrečné zkousce ​ |  1 mai 2004  | 
 +|  Danmark ​ |  Bevis for bestet farmaceutisk kandidateksamen ​ |  Danmarks Farmaceutiske Hjskole ​ | |  1 octombrie 1987  | 
 +|  Deutschland ​ |  Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung ​ |  Zuständige Behörden ​ | |  1 octombrie 1987  | 
 +|  Eesti  |  Diplom proviisori ppekava läbimisest ​ |  Tartu Ülikool ​ | |  1 mai 2004  | 
 +| | | | |  1 octombrie 1987  | 
 +|  Espana ​ |  Titulo de Licenciado en Farmacia ​ |  - Ministerio de Educacion y Cultura ​ ||  1 octombrie 1987  | 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  - El rector de una universidad ​ | ::: | ::: | 
 +|  France ​ |  - Diplôme d'Etat de pharmacien ​ |  Universités ​ ||  1 octombrie 1987  | 
 +| ::: | | ::: | ::: | ::: | 
 +| ::: |  - Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ​ | ::: | ::: | ::: | 
 +|  Ireland ​ |  Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist ​ | | |  1 octombrie 1987  | 
 +|  Italia ​ |  Diploma o certificato di abilitazione all'​esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato  |  Universit ​ | |  1 noiembrie 1993  | 
 +| | | | |  1 mai 2004  | 
 +|  Latvija ​ |  Farmaceita diploms ​ |  Universittes tipa augstskola ​ | |  1 mai 2004  | 
 +|  Lietuva ​ |  Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją ​ |  Universitetas ​ | |  1 mai 2004  | 
 +|  Luxembourg ​ |  Diplôme d'Etat de pharmacien ​ |  Jury d'​examen d'Etat + visa du ministre de l'​éducation nationale ​ | |  1 octombrie 1987  | 
 +|  Magyarorszag ​ |  Okleveles gyogyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm) ​ |  EG Egyetem ​ | |  1 mai 2004  | 
 +|  Malta  |  Lawrja fil-farmaija ​ |  Universita ta' Malta  | |  1 mai 2004  | 
 +|  Nederland ​ |  Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen ​ |  Faculteit Farmacie ​ | |  1 octombrie 1987 1075;​. ​ | 
 +|  Österreich ​ |  Staatliches Apothekerdiplom ​ |  Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ​ | |  1 octombrie 1994  | 
 +|  Polska ​ |  Dyplom ukończenia studiow wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra ​ |  1. Akademia Medyczna ​ ||  1 mai 2004  | 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  2. Uniwersytet Medyczny ​ | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ​ | ::: | ::: | 
 +|  Portugal ​ |  Carta de curso de licenciatura em Ciencias Farmaceuticas ​ |  Universidades ​ | |  1 octombrie 1987  | 
 +|  Slovenija ​ |  Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "​magister farmacije/ magistra farmacije" ​ |  Univerza ​ |  Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/​magistra farmacije ​ |  1 mai 2004  | 
 +|  Slovensko ​ |  Vysokoskolský diplom o udeleni akademického titulu "​magister farmacie"​ ("​Mgr."​) ​ |  Vysoka skola  | |  1 mai 2004  | 
 +|  Suomi/​Finland ​ |  Proviisorin tutkinto/ Provisorexamen ​ |  - Helsingin yliopisto/​Helsingfors universitet ​ ||  1 octombrie 1994  | 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  - Kuopion yliopisto ​ | ::: | ::: | 
 +|  Sverige ​ |  Apotekarexamen ​ |  Uppsala universitet ​ | |  1 octombrie 1994  | 
 +|  United Kingdom ​ |  Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist ​ | | |  1 octombrie 1987  | 
 +| | | | | | 
 +|__  [[http://​idrept.ro/​12027893.htm|(la data 19-iul-2011 subpunctul 5.6.2.. din anexa V completat de anexa I%%^%%1 din Decizia 2011/​467/​UE/​19-iul-2011 )]]  __| | | | | 
 +^  Ţară ​ ^  Titlu de calificare ​ ^  Organismul care eliberează titlul de calificare ​ ^  Certificatul care însoţeşte titlul de calificare ​ ^  Data de referinţă ​ ^ 
 +|Elveţia|Eidgenossisches Apothekerdiplom|Eidgenossisches Departement des Innern|| ​ 1 iunie 2002» ​ | 
 +| ::: | | | ::: | ::: | 
 +| ::: |Diplome federal de pharmacien|Departement federal de l'​interieur| ::: | ::: | 
 +| ::: | | | ::: | ::: | 
 +| ::: |Diploma federale di farmacista|Dipartimento federale dell'​interno| ::: | ::: | 
 +|__  [[http://​idrept.ro/​DocumentView.aspx?​DocumentId=12018473-2015-06-08&​DisplayDate=2015-11-17|%%*%%) În tabelul de la punctul 5.6.2 din secţiunea V.6, după menţiunea referitoare la Franţa se introduce textul următor:​]] ​ __| | | | | 
 +| | | | | | 
 +|__  [[http://​idrept.ro/​12035811.htm|(la data 01-iul-2013 subpunctul 5.6.2.. din anexa V completat de punctul 2., alin. (F) din anexa 1, partea 1 din Directiva 2013/​25/​UE/​13-mai-2013 )]]  __| | | | | 
 +|Hrvatska|Diploma «magistar farmacije/ magistra farmacije»|- Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveucilista u Zagrebu||1 iulie 2013| 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |- Medicinski fakultet Sveucilista u Splitu| ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |- Kemijsko-tehnoloski fakultet Sveucilista u Splitu| ::: | ::: |
  • titluri_de_calificare_ca_farmacist.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)