5.1.2. Titluri de calificare ca medic specialist

Ţara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Data de referinţă
België/Belgique/ Belgien Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/ Titre professionnel particulier de médecin spécialiste Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique 20 decembrie 1976
Ceska republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictvi 1 mai 2004
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallgeSundhe Sundhedsstyrelsen 20 decembrie 1976
Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20 decembrie 1976
Eesti Residentuuri lputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 1 mai 2004
     1 ianuarie 1981
Espana Titulo de Especialista Ministerio de Educacion y Cultura 1 ianuarie 1986
France 1. Certificat d'études spéciales de médecine 1. Universités 20 decembrie 1976
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l'Ordre des médecins
3. Certificat d'études spéciales de médecine 3. Universités
4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine 4. Universités
Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20 decembrie 1976
Italia Diploma di medico specialista Universit 20 decembrie 1976
1 mai 2004
Latvija „Sertifikts“ - kompetentu iest˛u izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokrtojusi sertifikcijas eksmenu specialitte Latvijas Arstu biedriba Latvijas Arstniecibas personu profesionlo organizciju savieniba 1 mai 2004
Lietuva Rezidentros pa˛ymjimas, nurodantis suteikt gydytojo specialisto profesinź kvalifikacij Universitetas 1 mai 2004
Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20 decembrie 1976
Magyarorszag Szakorvosi bizonyitvany Az Egészségügyi, Szocialis és Csaladügyi Minisztérium illetékes testülete 1 mai 2004
Malta ertifikat ta' Spejalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Spejalisti 1 mai 2004
Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister - Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst - Sociaal - Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 20 decembrie 1976
omÖsterreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1 ianuarie 1994
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminow Medycznych 1 mai 2004
Portugal 1. Grau de assistente 1. Ministério da Saúde 1 ianuarie 1986
2. Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos
Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 1 mai 2004
2. Zdravniska zbornica Slovenije
Slovensko Diplom o specializacii Slovenska zdravotnicka univerzita 1 mai 2004
Suomi/Finland Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen 1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 1 ianuarie 1994
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen Socialstyrelsen 1 ianuarie 1994
United Kingdom Certificate of Completion of specialist training Competent authority 20 decembrie 1976
(la data 19-iul-2011 subpunctul 5.1.2.. din anexa V completat de anexa I%%^%%1 din Decizia 2011/467/UE/19-iul-2011 )
Ţară Titlu de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Data de referinţă
ElveţiaDiplom als FacharztEidgenossisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Arztinnen und Arzte 1 iunie 2002»
Diplome de medecin specialisteDepartement federal de l'interieur et Federation des medecins suisses
Diploma di medico specialistaDipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri
%%*%%) În tabelul de la punctul 5.1.2, după menţiunea referitoare la Franţa se introduce textul următor:
(la data 01-iul-2013 subpunctul 5.1.2.. din anexa V completat de punctul 2. din anexa 1, partea 1 din Directiva 2013/25/UE/13-mai-2013 )
HrvatskaDiploma o specijalistickom usavrsavanjuMinistarstvo nadlezno za zdravstvo 1 iulie 2013
  • titluri_de_calificare_ca_medic_specialist.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)