5.4.2. Titluri de calificare ca medic veterinar

Ţara Titlu de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Certificatul care însoţeşte titlul de calificare Data de referinţă
België/Belgique/ Belgien Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire - De universiteiten/Les universités 21 decembrie 1980
- De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
Ceska republika - Diplom o ukončeni studia ve studijnim programu veterinarni lékařstvi (doktor veterinarni mediciny, MVDr.) Veterinarni fakulta univerzity v Ceské republice 1 mai 2004
- Diplom o ukončeni studia ve studijnim programu veterinarni hygiena a ekologie (doktor veterinarni mediciny, MVDr.)
Danmark Bevis for bestet kandidateksamen i veterinrvidenskab Kongelige Veterinr- og Landbohj-skole 21 decembrie 1980
Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung Der Vorsitzende des Prüfungsaus-schusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hoch-schule 21 decembrie 1980
Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini ppekava Eesti Pllumajandusülikool 1 mai 2004
1 ianuarie 1981
Espana Titulo de Licenciado en Veterinaria - Ministerio de Educacion y Cultura 1 ianuarie 1986
- El rector de una universidad
France Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire 21 decembrie 1980
Ireland - Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB) 21 decembrie 1980
- Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)
Italia Diploma di laurea in medicina veterinaria Universit Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria 1 ianuarie 1985
1 mai 2004
Latvija Veterinrrsta diploms Latvijas Lauksaimniecibas Universitte 1 mai 2004
Lietuva Aukstojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) Lietuvos Veterinarijos Akademija 1 mai 2004
Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire Jury d'examen d'Etat 21 decembrie 1980
Magyarorszag Állatorvos doktor oklevél - dr. med. vet. Szent Istvan Egyetem Állatorvos-tudomanyi Kar 1 mai 2004
Malta Lienzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kiruri Veterinarji 1 mai 2004
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen 21 decembrie 1980
Österreich - Diplom-Tierarzt Universität - Doktor der Veterinärmedizin 1 ianuarie 1994
- Magister medicinae veterinariae - Doctor medicinae veterinariae
- Fachtierarzt
Polska Dyplom lekarza weterynarii 1. Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1 mai 2004
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu
3. Akademia Rolnicza w Lublinie
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina veterinaria Universidade 1 ianuarie 1986
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine“ Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva 1 mai 2004
Slovensko Vysokoskolský diplom o udeleni akademického titulu „doktor veterinarskej mediciny“ („MVDr.“) Univerzita veterinarskeho lekarstva 1 mai 2004
Suomi/ Finland Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 1 ianuarie 1994
Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet 1 ianuarie 1994
United Kingdom 1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1. University of Bristol 21 decembrie 1980
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2. University of Liverpool
3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) 3. University of Cambridge
4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) 4. University of Edinburgh
5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) 5. University of Glasgow
6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) 6. University of London
(la data 19-iul-2011 subpunctul 5.4.2.. din anexa V completat de anexa I%%^%%1 din Decizia 2011/467/UE/19-iul-2011 )
Ţară Titlu de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Certificatul care însoţeşte titlul de calificare Data de referinţă
ElveţiaEidgenossisches TierarztdiplomEidgenossisches Departement des Innern 1 iunie 2002»
Diplome federal de veterinaireDepartement federal de l'interieur
Diploma federale di veterinarioDipartimento federale dell'interno
%%*%%) În tabelul de la punctul 5.4.2 din secţiunea V.4, după menţiunea referitoare la Franţa se introduce textul următor:
(la data 01-iul-2013 subpunctul 5.4.2.. din anexa V completat de punctul 2., alin. (D) din anexa 1, partea 1 din Directiva 2013/25/UE/13-mai-2013 )
HrvatskaDiploma «doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine»Veterinarski fakultet Sveucilista u Zagrebu 1 iulie 2013
  • titluri_de_calificare_ca_medic_veterinar.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)