Adeverinţe privind sistemul de învăţământ din România

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

CNRED eliberează adeverinţe cu privire la structura sistemului preuniversitar şi superior de învăţământ, statutul unei instituţii de învăţământ, drepturile academice şi profesionale ale unei diplome, informaţii privind sistemul de notare, cât şi de confirmare a autenticităţii unei diplome.

 

 

 

 

Acte necesare 

1. Cerere;

2. Actul de studii eliberat de o unitate de învățământ sau instituție de învățământ superior și/sau situație școlară/foaie matricolă/supliment la diplomă, dacă este cazul  - în copie

3. În cazul în care se solicită în adeverinţă şi confirmarea autenticităţii şi valabilităţii diplomei de studii, se depune:

 • diploma de Bacalaureat vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (dacă este cazul) - copie
 • diploma de studii superioare vizată de CNRED (dacă este cazul) - copie

4. Documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

  5. Taxa de evaluare de 50 de lei

  Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ

  Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
  Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
  Cod SWIFT: RNCBROBU
  Cod BIC: RNCB

  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

  Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

  Verificați stadiul dosarului accesând www.cnred.edu.ro/ro/dosare/

  Eliberare adeverinţă

  • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
  • la sediul CNREDprogram: Luni - Joi, 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
  Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

  • prin poştă, la adresa indicată în cerere
  • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

  Adeverința se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

   

  Nina VASILESCU, consilier

  Adresa e-mail: nina.vasilescu@edu.gov.ro

  Telefon: 021 405 62 69, Fax: 021 317 85 17

  învăţământ preuniversitar

  Adrian IORDACHE, Şef serviciu

  Adresa e-mail: adrian.iordache@edu.gov.ro

  Telefon: 021 405 62 44, Fax: 021 313 10 13

  învăţământ superior