Noutăţi

Current Style: Standard

Accessibility
În data de 22 septembrie a.c., s-a desfășurat, la Oslo, prima întâlnire de lucru pentru a analiza progresul în cadrul proiectului European Qualifications – Refugees and Recognition 4 (EQUAL), nr. 101101707, finanțat de Comisia Europeană, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Lituania, Polonia, Italia, Grecia și Regatul Țărilor de Jos.
71
Proiectul OCTRA 2 – Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2 / Proiectul ARAQUA – Road to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications
111
În perioada 4-5 iulie 2023 s-a desfășurat, la Paris, Prima Sesiune a Conferinței Interguvernamentale a Statelor Părți la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, organizată de către UNESCO. Din partea României, au participat doamna Gianina Chirazi, directorul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) - Centru național ENIC/NARIC și reprezentanții Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO.
319

Pagini