Recunoaștere și echivalare

Current Style: Standard

Accessibility
Română

Studii universitare

CNRED recunoaște actele de studii de nivel universitar prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ. Recunoașterea automată a diplomelor obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană asigură accesul la continuarea studiilor în România.

Studii preuniversitare

CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării, raportat la sistemul românesc de învățământ. Recunoașterea automată a diplomelor obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană asigură accesul la continuarea studiilor în România.
Subscribe to RSS - Recunoaștere și echivalare